logo Facebook
i slova jsou činy

Petr Žantovský: Požádám Radu ČTK, aby vyzvala Český výbor IPI, aby své formulace doložil důkazy

05. září 2019 13:00 / autor: Petr Žantovský

Odpověď na prohlášení českého výboru IPI:


1. Český výbor IPI je soukromá společnost, má právo vydávat stanoviska k čemu chce, ale nemá žádnou pravomoc cokoli vynucovat nebo být v jakékoli věci arbitrem.


2. Rada ČTK se nevměšuje do práce agentury, a naopak já požádám Radu ČTK na nejbližším zasedání, aby vyzvala Český výbor IPI, aby tyto formulace buď doložil důkazy, nebo dále nešířil, neboť se nezakládají na pravdě.


3. Návrh na zřízení služby podobné službě Protext (kterou ČTK poskytuje pro placená oficiální sdělení firmám) padl z jediného důvodu: poskytnout občanům stanoviska (samozřejmě přísně limitovaná rozsahem i periodicitou) parlamenentních a europarlamentních stran. Zda tyto strany takovou službu, v případě, že bude zřízena,  využijí, je  pouze na nich.


4. Návrh v žádném případě neporušuje zákon o ČTK a nelze jej interpretovat jako činnost "ve prospěch politických stran a hnutí." Je motivován snahou umožnit stranám, které uspěly ve volbách a zastupují občany v našem nebo Evropském parlamentu, sdělovat jim svá stanoviska k aktuálním záležitostem.  Je tedy spíše službou veřejnosti. která se takto může dozvědět stanoviska stran a hnutí v originále, bez zkreslujících či interpretujících úprav.


5. V žádném případě nejde o ohrožení svobody slova a redakční práce ČTK, už proto, že služba by měla být označena jako servis, sdělující oficiální stanoviska. Naopak to umožní redakcím ČTK k těmto stanoviskům podávat ve zpravodajství další související informace.


6. Český výbor IPI spoluzakládala společnost, v jejímž čele stojí Josef Šlerka, jeden z dosud neúspěšných uchazečů o členství v Radě ČTK. Dovoluji si upozornit na tento jeho flagrantní střet zájmů.


7. Na srpnovém zasedání Rady ČTK bylo zcela jasně (mj. i mnou), a to opakovaně, řečeno, že předmětný návrh je jen námětem pro případnou úvahu o rozvoji služeb ČTK pro její vedení. Taktéž bylo opakovaně řečeno, že rozhodnutí o takové organizační změně je zcela a plně v rukou generálního ředitele. Rada ČTK nemá ani si neosobuje právo jej v jakékoli exekutivní kompetenci suplovat. To teprve by odporovalo zákonu o ČTK.


Závěrem:

Celá věc je uměle vytvořená kauza s politickým pozadím. Podle toho, co píše Český výbor IPI, by - důsledně vzato - Rada ČTK nesměla vedení agentury nic navrhovat. Podle zákona o ČTK je úkolem Rady dohlížet na to, aby agentura plnila veřejnoprávní službu veřejnosti. Co vše je obsahem této služby, o tom může být vedena diskuse. Podle někoho to může být i servis statementů stran a hnutí, zákon není v tomto smyslu detailně konkrétní.

Předám samozřejmě podnět Českého výboru IPI na záříjovém zasedání Rady ČTK. Na tomtéž zasedání nám má k celé věci sdělit své stanovisko generální ředitel ČTK JIří Majstr. Do té doby nemá smysl se k čemukoli dalšímu vyjadřovat.


doc. mgr. Petr Žantovský, Ph.D. - místopředseda Rady ČTK