logo Facebook
i slova jsou činy

K údajnému střetu zájmů generálního ředitele České televize Petra Dvořáka

10. října 2019 13:00 / autor: Karolína Blinková

Česká televize neodvysílala žádný komerční spot nebo reklamu pro Leica Gallery o.p.s. v reklamních blocích ani spot či oznámení ve veřejném zájmu. Česká televize neodvysílala žádné obchodní sdělení pro Leica Gallery o.p.s.

Na webových stránkách České televize, v rámci služby  i-Vysílání  České televize,  lze dohledat reportáže kulturní redakce zpravodajství České televize  k událostem kulturního významu  a akcím kulturního významu v Leica Gallery. O tom, zda bude redakce zpravodajství informovat o té které události kulturního významu, rozhoduje příslušný šéfredaktor, nikoliv generální ředitel České televize. Tento postup je v souladu s čl. 5 Kodexu České televize – zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání, protože redakční nezávislost je základním pilířem fungování televize veřejné služby. Platí zde tudíž redakční autonomie a generální ředitel by mohl zasáhnout do obsahu konkrétní zprávy nebo rozhodnout o jejím zařazení do vysílání zpravodajství výjimečně, jen pokud by naléhavě hrozilo, že dojde k porušení zákona a to by ještě musel vydat takový pokyn šéfredaktorovi příslušné redakce písemně.

Česká televize níže připojuje odkaz na reportáže za roky 2016-2019 umístěné v iVysílání České televize jakkoli se týkající činnosti Leica Gallery. Z obsahu těchto reportáží je zřejmé, že se vždy jedná o zpravodajskou informaci o nastávající kulturní akci v prostorách galerie a reportáž se nikdy nevěnuje obchodní činnosti galerie, ale naprosto majoritně portrétuje umělce nebo jejich díla. Z obsahu reportáží je rovněž seznatelné, že nikdy neobsahují výzvu k nákupu děl, nebo výzvu k podpoře činnosti galerie. Podobně jako kulturní redakce zpravodajství informuje o výstavách a akcích Leica Gallery, informuje o galeriích podobného zaměření. Níže uvádíme odkazy například na Galerii Václava Špály nebo Fait Gallery, jejichž výstavám se zpravodajství věnovalo. Podobných příspěvků a reportáží najdeme stovky. Jde o běžnou agendu zpravodajství v kulturní oblasti. Takovou činností Česká televize plní mj. úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání, jejímž účelem je zajistit veřejnosti zdroj informací o kulturních počinech, vytvářet prostor pro svobodu slova, myšlení a tvorby, v něm může vyrůstat demokracie.  Postup České televize je v souladu se zák. č. 483/1991 Sb., o České televizi a Kodexem České televize.

K žádnému reklamnímu plnění ve zpravodajských a publicistických pořadech nedochází a není to ani právně možné.

Petr Dvořák je ve správní radě Leica Gallery o.p.s., ale pro úplnost je třeba dodat, že je také členem správní rady Národního divadla, Českého vysokého učení technického nebo Cen Arnošta Lustiga. Informace o činnosti těchto institucí, ale i o jiných kulturních a vzdělávacích institucích zaznívají na programech České televize běžně, protože je tak vytvářen prostor pro sdělování rozmanitých prožitků vnímání světa, který diváky obklopuje. Je tedy seznatelné, že o střet zájmů nejde.

Pro srovnání odkazujeme na zmínky o Galerii Václava Špály, Fait Gallery a Leica Gallery v programu ČT, včetně tématu, jehož se událost týkala.

Zmínky o Galerii Václava Špály na obrazovce ČT, 1. 1. 2016 – 20. 8. 2019


 1. 2. 2016        Události v kultuře: Reportáž o výstavě Jakuba Špaňhela.

 2. 6. 2016      Události v kultuře:Reportáž o výstavě Karla Cudlína.

 3. 9. 2016      Události v kultuře: Reportáž o výstavě Petra Nikla.

 4. 3. 2017      Události v kultuře: Reportáž o výstavě Josefa Bolfa.

 5. 4. 2017      Artmix:Reportáž o výstavě Josefa Bolfa.

 6. 5. 2017        Události v kultuře:Reportáž o výstavě Jana Pištěka.

 7. 7. 2017      Události v kultuře: Reportáž o výstavě Martina Velíška.

 8. 10. 2017    Události v kultuře:Reportáž o výstavě Eriky Bornové.

 9. 10. 2017    Kultura+:Reportáž o výstavě Michaela Rittsteina.

 10. 11. 2017      Artmix:Reportáž o výstavě Michaela Rittsteina.

 11. 6. 2018      Události v kultuře: Reportáž o výstavě Lubomíra Typlta.

 12. 12. 2018    Události v kultuře: Reportáž o výstavě Adama Štěcha.

 13. 2. 2019        Události v kultuře: Reportáž o výstavě Patricie Fexové. 


Zmínky o Fait Gallery na obrazovce ČT, 1. 1. 2016 – 20. 08. 2019 

 1. 3. 2016      Události v regionech: Reportáž o Fait Gallery v novém prostoru.

 2. 3. 2016      Události v regionech: Reportáž o znovuotevření Fait Gallery.

 3. 12. 2016      Události v kultuře: Reportáž o výstavě tří slovenských výtvarníků.

 4. 3. 2017        Události v kultuře: Reportáž o výstavě Milana Grygara.

 5. 2. 2018      Události v kultuře: Reportáž o výstavě Jana Merty.

 6. 5. 2018      Události v kultuře: Reportáž o výstavě Jana Nálevky.

 7. 5. 2018      Události v regionech: Reportáž o výstavě Jana Nálevky.

 8. 10. 2018    Události v regionech: Reportáž o výstavě Vladimíra Kokolii.

 9. 3. 2019      Události v kultuře: Reportáž o výstavě průřezu výtvarnictví.

 10. 3. 2019      Události v regionech: Reportáž o výstavě průřezu výtvarnictví.

 11. 6. 2019        Události v kultuře: Reportáž o výstavě „Práce budoucnosti“. 


Zmínky o Leica Gallery na obrazovce ČT, 1. 1. 2016 – 16. 08. 2019 

 1. 1. 2016      Události: Reportáž o výstavě fotografií Jima Marshalla.

 2. 4. 2016      Události v kultuře: Reportáž o výstavě fotografií Alžběty Jungrové.

 3. 6. 2016      Události, komentáře: Reportáž o výstavě fotografií Dany Kyndrové.

 4. 9. 2016        Události v kultuře: Reportáž o výstavě fotografií Miloty Havránkové.

 5. 11. 2016    Události v kultuře: Reportáž o výstavě fotografií Jaromíra Funkeho.

 6. 5. 2017      Artmix: Reportáž o výstavě fotografií Jaroslava Prokopa.

 7. 11. 2017    Události v kultuře: Reportáž o výstavě fotografií Ara Gülera.

 8. 2. 2018        Události v kultuře: Reportáž o výstavě fotografií Marka Musila.

 9. 7. 2018      Události v kultuře: Reportáž o výstavě fotografií Alexe Webba.

 10. 8. 2018      Události: Reportáž o výstavě „Slibuji věrnost republice“.

 11. 9. 2018      Z metropole: Reportáž o výstavě „Slibuji věrnost republice“.

 12. 10. 2018    Artmix: Reportáž o výstavě „Slibuji věrnost republice“.

 13. 11. 2018      Události v kultuře: Reportáž o výstavě „Israeli street moments“.

 14. 2. 2019      Artmix: Reportáž o výstavě fotografií Stanislava Tůmy.

 15. 3. 2019        Události v kultuře: Reportáž o výstavě fotografií Katy Sedlak.

 16. 4. 2019      Události v kultuře: Reportáž o výstavě fotografií Miroslava Hucka.