logo Facebook
i slova jsou činy

Vyhrocené spory v Radě ČTK

16. ledna 2020 05:00 / autor: Jan Mrzena

Rada České tiskové kanceláře si zvolila 16. prosince nového předsedu. Stal se jím bývalý novinář David Soukup (nominovaný ANO). Rada zvolila i dvě místopředsedkyně - Jaroslavu Wenigerovou (ODS) a Michaelu Marksovou (ČSSD). Místopředsedou je od února 2019 také Petr Žantovský (ANO). Předsednictvo zvolili přítomní radní jednomyslně, na schůzi byli omluveni Petr Žantovský a Pavel Foltán ANO). Tolik základní informace o volbě nového předsednictva nejmenší mediální rady.

Tento týden přinesl server Mediář informace o sporech mezi radními, které prosincová volba vyvolala. Více zde:  https://www.mediar.cz/zantovsky-prohlasuje-volbu-predsedy-rady-ctk-za-neplatnou/

S komentářem (trochu jednostranným – ale takové už komentáře jsou) poté přišel Martin Schmarz na Info.cz: https://www.info.cz/nazory/schmarcz-tragikomicky-pribeh-radniho-ctk-zantovskeho-nepochopil-jak-veci-funguji-44134.html

V sekci názory připojujeme „Vyjádření k volbě předsednictva Rady ČTK“, který rozeslal Petr Žantovský kolegům v radě.

A problém je na světě. Rada ČTK má sedm členů, kteří mají různý náhled na svět, různé životní zkušenosti a k tomu, co nejmenší mediální rada má dělat, přistupují tedy různě. To je logické a správné. Ovšem jako orgán, kterým se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu agentury, by měli vystupovat jako dospělý tým. Ten tým by se měl umět shodnout na základních procedurách – k nim patří volba předsedy, volba generálního ředitele a schvalování rozpočtu či výročních zpráv. Ale třeba i procedura schůzí a výstupů z nich. K tomu má sloužit mimo jiné jednací řád. Z rozháraného sporu vyplývá, že společný názor na proceduru (a respekt k jejím výsledkům) nemají. Přirozeně, svůj jednací řád moc neznají, a tak mezi nimi vznikají další diskrepance. A jeho dodržování ani moc nerespektují.

Problém čili téma, které nám novinářům píšícím o práci Rady ČTK sama rada nabídla, může vyřešit pouze otevřená výměna názorů radních. Z uvedených článků čiší různá interpretace toho, co je v jednacím řádu, co si radní mezi sebou řekli a slíbili na schůzích či někde jinde. Působí to tak trochu pubertálně – kluci hrají o to, kdo má na písku větší bábovičku. To je na orgán, který má mít i autoritu, hodně málo. Je dobře, že nový předseda David Soukup chce, aby schůze rady byly přenášeny on-line. Ty přenosy by pak měly zůstat k dispozici na webu. Možná by se tím řada věcí projasnila.

Co dál? Příští týden má rada schůzi. Uklidnit situaci by měl právě nový předseda David Soukup. Předsedové rad holt mají ten úděl, že musí umět vnímat to, co radní řeší, a proč. Chce – li rok ve funkci předsedy pracovat s radou, která dělá to, co podle zákona dělat má, tak mu ani nic jiného nezbývá. Pokud však bude pokračovat přeměřování báboviček, budeme mít o čem psát, ale rada funkční nebude.

Česká tisková kancelář je naštěstí na usneseních rady závislá jen minimálně. Její práci rada prakticky neovlivňuje. Koneckonců schůze rady trvají zpravidla hodinu a řeší se tam většinou jen dvě stížnosti (radní se zpravidla ztotožní se stanoviskem generálního ředitele), vlastní nápady radních a informace o aktuálním stavu agentury (informuje generální ředitel). Občas přijde na pořad i schvalování rozpočtu a schvalování výroční zprávy. Oproti Radě Českého rozhlasu a Radě České televize je toho podstatně méně. Nejmenší mediální rada má totiž nejmenší pravomoci. Má i nejmenší zázemí. Ovšem je třeba zdůraznit, že peníze na činnost této rady musí vydělat ČTK. A to může se skřípěním zubů dělat jen pro radu, která neměří bábovičky, ale která má autoritu.