logo Facebook
i slova jsou činy

RRTV: Zákon v prosinci porušila Prima, Nova i Barrandov

17. ledna 2020 05:00 / autor: Jan Mrzena

Na první letošní schůzi projednala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 34 bodů programu. Vyhodnotila 32 stížností diváků a posluchačů, vydala 6 upozornění na porušení zákona. Hned dvě se týkala FTV Prima, po jednom pak Novy a TV Barrandov.

V hlavní zpravodajské relaci Velké zprávy na Primě se 6. prosince 2019 se v reportáži s názvem V paneláku na východě Slovenska explodoval plyn objevily záběry muže padajícího z balkonu hořícího domu. „Záběry smrtícího pádu byly bez zjevné informační hodnoty odvysílány dvakrát za sebou, přičemž při opakování bylo využito záběrů zpomalených. Postavu padajícího muže redakce zvýraznila pomocí červeného kroužku. Taková práce s obrazovým materiálem je z hlediska zpravodajské hodnoty sdělení zcela samoúčelná, bulvarizující a dehumanizující. Provozovatel se tím dopustil porušení povinnosti bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost,“ popsala rada proč napomenula FTV Prima. Za stejné záběry napomenula FTV Primu ještě jednou, tentokrát kvůli porušení povinnosti nezařazovat do vysílání mezi 6:00 do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. „Zhlédnutí těchto autentických záběrů tragické smrti může traumatizovat dětské diváky a vyvolat v nich strach o sebe a své blízké, resp. strach z toho, že se mohou dostat do stejné situace jako obyvatelé domu v Prešově. Hrozí tak dopady na zdravý psychický vývoj dětí, u nichž může být podpořen vznik úzkostí či fobií,“ zdůvodnila rada své rozhodnutí.

Na problém s naplňováním zákona upozornil regulátor také (tradičně) TV Barrandov za odvysílání pořadu Vtip za stovku 25. prosince 2019 na programu KINO BARRANDOV. „Pořad obsahoval dva vtipy, které svou domněle humornou složku čerpaly ze stereotypního předsudku, že pro příslušníky romského etnika je typické páchání trestné činnosti, resp. že Romové páchají trestnou činnost od útlého věku. Provozovatel tak porušil zákonnou povinnost nezařazovat do programů pořady, jež mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkající se etnických, náboženských nebo rasových menšin,“ popsala RRTV.

Na porušení zákona rada upozornila i TV Nova, která odvysílala pořad Mentalista 21. prosince 2019 od 7:30 hodin na kanálu Nova Cinema. „Došlo tak k porušení povinnosti nezařazovat v době od 6:00 do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, konkrétně tím, že uvedený pořad obsahoval pasáž detailně zobrazující dvě polonahá mrtvá těla muže a ženy ve vaně, která byla masivně postříkána krví pravděpodobně v důsledku intenzivního krvácení způsobeného řeznými či sečnými poraněními. Záběry mohly způsobit dětským divákům psychický otřes a stavy úzkosti,“ popsala rada problém.

Příští zasedání rady je naplánováno na 28. a 29. leden.