logo Facebook
i slova jsou činy

Zodpovědnost novinářů někdy pokulhává, říká JIŘÍ ZÁVOZDA

18. května 2021 08:30 / autor: Ivana Chmel Denčevová

Mediální gramotnost je termín často uváděný i v souvislosti s dezinformacemi, fake news, jejichž důsledkem může být ohrožení samotné podstaty demokracie. „Velkým problémem v této oblasti je schopnost interpretovat text, aby se lidé dokázali orientovat. Souvisí to i s ekonomickou gramotností, lidé podepisují smlouvy, kterým nerozumějí a nedokáží se v nich orientovat,“ říká vysokoškolský pedagog z Metropolitní univerzity v Praze Jiří Závozda a dodává: „Současným problémem je zároveň příval informací, lidé mají problém rozeznat zdroje, které mají brát vážně.“

Napomoci oné mediální gramotnosti, jak se ostatně všichni shodují, by měla výuka na všech typech škol, včetně podpory široké vzdělanosti v tomto oboru. Ovšem odpovědnost je také na straně novinářů, či lidí, kteří dané informace, texty sdělují. „A zodpovědnost novinářů někdy pokulhává,“ konstatuje Jiří Závozda a na otázku, zda existuje nezávislý novinář, říká: „Novináři nikdy nebyli zcela nezávislí, jsou ovlivněni svými názory, vydavatelem.“

Diskuse o oné pomyslné tenké hranici mezi sdělováním a aktivismem, který se týká i novinářské práce, pak může mít i tento úhel pohledu: „Může být pozitivní roli, jak se ukázalo například u příkladu ´šmejdů´, ale také negativní, kdy je nebezpečným. Příkladem může být odsouzený Kájínek, ze kterého se někteří novináři snažili udělat modlu, či zpěvačka Iveta Bartošová.“

K editorské, redakční práci, která neznamená omezení svobody projevu, slova, ale je zcela běžnou součástí řízení redakci pak Jiří Závozda doporučuje shlédnout film Všichni prezidentovi muži.