logo Facebook
i slova jsou činy
Očekávané události
Chcete se zúčastnit odborné konference, zasedání nebo jednání společností, spolků, orgánů? Sledujte naše OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI.

Jednání Rady České televize, Kavčí hory

22. ledna 2020 13:00

Senát - Stálá komise pro sdělovací prostředky

28. ledna 2020 09:00


  • Chystaná volba Rady ČT a její soulad se zákonem o České televizi

  • Etika a zákonnost postupu PR agentur při ovlivňování veřejného mínění ve prospěch Číny a jiných režimů

Jednání Rady Českého rozhlasu - Galerie Vinohradská

29. ledna 2020 14:00