logo Facebook
i slova jsou činy
Názory
Internet je plný hloupých žvástů, neúčinných rad a dezinformací. Autoři glos jsou názorově zcela rozdílní lidé, jejichž jediným jmenovatelem je profesní uznání.

Piráti představili plán na rozšíření pravomocí NKÚ a připomněli blížící se volbu do mediálních rad

24. ledna 2020 / Monitor
Rozšíření pravomocí NKÚ, změny v zákonu o digitální dani nebo ukončení nominací do mediálních rad uvedli Piráti jako hlavní témata před zahájením 40. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tiskové konference Pirátů se kromě předsedy Ivana Bartoše zúčastnila první místopředsedkyně Olga Richterová a poslanci Lukáš Černohorský, Ondřej Polanský a Tomáš Martínek. Poslanec Černohorský v úvodu zmínil téma rozšíření pravomocí NKÚ, jednoho z programových bodů Pirátů: „Návrh Pirátů na rozšíření pravomocí NKÚ jde dnes do druhého čtení. Bude se vztahovat plně na některé samosprávné celky jako jsou kraje nebo Hlavní město Praha, ale také na vysoké školy a veřejnoprávní média jako ČT nebo ČRo. Pokud stát přenáší na samosprávy nové povinnosti, je v našem zájmu zkontrolovat, zda jsou schopné tyto činnosti svými náklady pokrýt, a případně jim tyto náklady dostatečně kompenzovat.” Celý článek

Active Radio: prohlášení k ukončení spolupráce s Radiohousem

17. ledna 2020 / Monitor
Multimediální skupina Active Radio byla nucena s okamžitou platností ukončit spolupráci se společností Radiohouse, která ji doposud mediálně zastupovala na rozhlasovém trhu. Jako důvod uvedla dlouhodobé porušování smluvních závazků ze strany společnosti Radiohouse. Od února ji bude zastupovat Media Club, do té doby se mohou klienti obracet přímo na Active Radio. Celý článek

Vyjádření k volbě předsednictva Rady ČTK

16. ledna 2020 / Petr Žantovský
Podávám tímto vyjádření k volbě předsednictva Rady ČTK, které proběhlo 16.12.2019 z těchto důvodů: 1) Ačkoli na listopadovém (25.11.2019) zasedání nedošlo k volbě z důvodu nepřítomnosti jediné členky Rady (paní Wenigerová tehdy doslova do médií řekla: „Chceme být na volbu kompletní, není podstatné, kdo chybí, každý může mít svůj závažný důvod,“), 16.12.2019 nebyli s řádnou omluvou přítomni dva členové, kolega Foltán a já, a přece k volbě došlo. Nechápu toto uplatnění jiných pravidel a ohrazuji se proti tomu, že mi nebylo umožněno se volby zúčastnit. 2) Nejenže mi nebylo umožněno volby se zúčastnit aktivně (tedy volit) ale ani pasivně (být volen), na což má každý člen právo. Proto považuji tuto volbu za neplatnou. 3) Volba proběhla v rozporu s Jednacím řádem Rady ČTK, kde se píše: „Předseda a místopředsedové Rady jsou voleni na funkční období jednoho roku, a to i opětovně. V průběhu funkčního období mohou být předseda i místopředsedové odvoláni, a to i jednotlivě, vysloví-li se pro odvolání nadpoloviční většina všech zvolených členů Rady. Své funkce se mohou rovněž vzdát písemným prohlášením doručeným do sídla Rady.“ Upozorňuji, že jsem do funkce místopředsedy byl zvolen 18.2.2019 a funkce jsem se nevzdal ani neproběhlo hlasování o mém odvolání (viz zápis ze zasedání 16.12.2019). Znamená to, že nejméně do 18.2.2019 má Rada ČTK místopředsedy tři namísto dosavadních dvou. Jednací řád ani zákon nestanoví počet místopředsedů, ale je to porušení zvyklostí až dosud v Radě uplatňovaných. Žádám, aby toto moje stanovisko bylo přiloženo k zápisu a zveřejněno stejnou formou, jako jsou zveřejňována rozdílná stanoviska. Petr Žantovský 20.12.2019 Celý článek

Vyjádření Nezávislé odborové organizace Ústavu pro studium totalitních režimů k lživým tvrzením bývalého člena Rady Ústavu a politika Michala Uhla

14. ledna 2020 / Monitor
V diskuzním pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus (13. ledna 2020) prohlásil bývalý člen Rady ÚSTR a politik Michal Uhl, že někteří lidé v ÚSTR vytahují z archivu informace, aby „vytvářeli skandály a kompro na politiky z minulosti“. V této souvislosti zmínil kauzu Jiřího Dienstbiera staršího (za ČSSD), který byl v dubnu 2010 nařčen ze spolupráce s komunistickou vojenskou rozvědkou. Celý článek

Může předseda Rady ČTK navyšovat příjmy agentury?

10. ledna 2020 / Jan Mrzena
Podle zápisu z prosincové schůze Rady České tiskové kanceláře (na webu byl zveřejněn včera), představil nový předseda David Soukup (nominovaný ANO) hlavní cíle své práce v radě. Bude klást důraz zejména na boj s fake news, bude se zasazovat o zvýšení příjmů ČTK z podnikatelské činnosti a zároveň o zvýšení povědomí o práci rady prostřednictvím sociálních sítí a on-line přenosů ze zasedání. Současně uvedl, že agentura je řízena svým ředitelem, rada má právo mu předávat své návrhy a doporučení. Svou funkci vnímá jako čestnou a zdůraznil, že v radě vždy rozhoduje většina a jednotlivý člen nemá možnost ovlivnit zpravodajství agentury. Celý článek

Pavel Foltán: Rada ČTK nemá žádný ekonomický poradní orgán

08. ledna 2020 / Pavel Foltán
Rada na prosincové schůzi schválila rozpočet České tiskové kanceláře na rok 2020. Nebylo to hladké - Pavel Foltán hlasoval proti usnesení a své rozdílné stanovisko vysvětlil takto: „Rada ČTK schválila rozpočet České tiskové kanceláře na rok 2020.“ Toto rozdílné stanovisko jsem okolnostmi nucen dát z toho důvodu, že jak samotný rozpočet, tak ani podklady k dotčené problematice opět nepočítají s náhradami souvisejícími s výkonem funkce člena Rady (tj. cestovní náhrady, náhrady plateb za telekomunikační služby – telefon, internet, aj.), co evidentně spadají do výkonu příslušných agend ČTK, přičemž na to neřešení dotčených agend jsem upozornil ihned po svém nástupu do výkonu funkce člena Rady (tj. 9. března 2018), a k uvedené problematice jsem sdělil i své odborné právní stanovisko, ale tehdy ten problém nebyl ani do konce roku 2018 vyřešen, takže pak i v důsledku toho v té věci jsem byl nucen dát své rozdílné stanovisko ze dne 30.06.2018, načež ředitel ČTK při jednání Radě sdělil, že ČTK bude náhrady členům Rady vyplácet, avšak až dodnes to (v rozporu se svým tehdejším sdělením) nezařídil, takže stále se tak neděje. Celý článek

Na jednu veřejnou schůzi potřebuje Rada Českého rozhlasu dvě schůze neveřejné

06. ledna 2020 / Jan Mrzena
Rada Českého rozhlasu má veřejnou schůzi jednou měsíčně. V roce 2019 zasedla k oficiálnímu jednání dvanáctkrát. Veřejné schůze jsou otevřené a zvukové záznamy jsou k dispozici na webu. Vedle toho měli rozhlasoví radní spoustu dalších aktivit – pracovní cestu do centrály Evropské vysílací unie (EBU) v Ženevě, veřejnou debaty „Dezinformace a mediální manipulace aneb nebezpečné myšlenkování o fake news“ a „Věda – nevěda“ ve veřejnoprávních médiích“, veřejnou prezentaci analýzy „Pluralita v pořadech ČRo Plus v období od 4. 2. do 17. 3. 2019“ a návštěvu senátní Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky. Zástupci rady, především předsedkyně Hana Dohnálková, se účastnili schůzí sněmovního volebního výboru a senátní SKSP, ale i dalších akcí. Rada měla v roce 2019 také 22 schůzí předsednictva. To jsou přípravné debaty, kdy se většina radních sejde za zavřenými dveřmi (část schůze společně s manažery Českého rozhlasu) a řeší co budou dělat na schůzi veřejné. Rada tedy potřebuje téměř jednou tolik času diskusí za zavřenými dveřmi, aby proběhly přiměřeně hladce schůze veřejné. Celý článek

Vánoce 2019

28. prosince 2019 / Jan Mrzena
Letošní Vánoce máme za sebou. V médiích se o médiích psalo tradičně hodně. Z témat dominovalo televizní sváteční vysílání. V několika článcích jsme se dozvěděli kolik diváků se, na kterou televizi a její program dívalo. V podstatně více článcích jsme se mohli dozvědět, co si o filmech - pohádkách myslí publicista – kritik. Nechybělo ani poučení, že české pohádky by kdesi ve světě neuspěly. Pozornost (mezi novináři) poutal sedmým Vánočním poselstvím prezident Miloš Zeman, ale především první boj o světového šampiona roku 2020 – Mistrovství světa v ledním hokeji U20. Některá média zavzpomínala na Táňu Fischerovou, naopak nikde nechyběla vánoční černá kronika. O politice se naštěstí moc nemluvilo a nepsalo, snad jen v souvislosti s neposelstvím Miloše Zemana. A to je dobře. O svátcích má tradičně nejvíc konzumentů televizní vysílání. Ať už jako kulisa pro přípravu štědrovečerní večeře nebo jako osvědčená rodinná zábava „když sní se, co je v míse“ či zaručená rodinná ukolébavka „v jizbě dusné všechno usne k blaženosti mé“. Česká televize vsadila na schéma léty prověřené. A to se jí vyplatilo. Tedy měřeno počty diváků. Na Štědrý den si její programy pustilo v průměru přes 50%, na Boží hod a na Štěpána 45% diváků. Premiérové pohádky Princezna a půl království a Čertí brko sice nepřekonaly rekordy z minulých let, ale braly 2,5 resp. 2,3 milionu diváků. A to jsou čísla, která s přehledem zařadí obě pohádky do nejvyšších pater televizní sledovanosti 2019. Také neskutečně nesmrtelné Tři oříšky pro Popelku podrtily konkurenci (1,6 miliónu). Celý článek

Slovenský úřad zneužil zákon k nátlaku na české novináře

23. prosince 2019 / Monitor
Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu ostře protestuje proti nátlaku ze strany slovenského Úřadu pro ochranu osobních údajů na český server Investigace.cz. Celý článek

Rozhlas odmítl poskytnout informace o odměnách manažerů. Podle soudu jednal nezákonně

16. prosince 2019 / Ondřej Černý
Český rozhlas se zachoval nezákonně, když odmítl zveřejnit odměny svých vrcholných manažerů. Rozhodl tak Městský soud v Praze s tím, že veřejnoprávní médium má stav trvající déle než čtyři roky napravit a informace na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím poskytnout. K tomu má uhradit také náklady řízení. Informace odmítl v roce 2015 poskytnout tehdejší generální ředitel ČRo Peter Duhan (ten na svůj post v listopadu 2015 rezignoval, v roce 2018 ve věku 71 let zemřel). Jeho rozhodnutí ale nezměnili ani následovníci v ředitelské funkci Karel Zýka a současný generální ředitel René Zavoral. Celý článek