logo Facebook
i slova jsou činy
Názory
Internet je plný hloupých žvástů, neúčinných rad a dezinformací. Autoři glos jsou názorově zcela rozdílní lidé, jejichž jediným jmenovatelem je profesní uznání.

Senátoři zaslali kvůli nominaci Hany Lipovské do Rady ČT otevřený dopis České biskupské konferenci

31. ledna 2020 / Monitor
Skupina 19 senátorů a senátorek zaslala dne 30. ledna 2020 ve večerních hodinách otevřený dopis adresovaný předsedovi a členům Stálé rady České biskupské konference: Celý článek

Předseda Rady ČTÚ rezignoval, vláda následně projednala 5G aukce neveřejně. Co bude dál s aukcí na příchod čtvrtého operátora?

28. ledna 2020 / Monitor
Předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák včera rezignoval na svou funkci. Mezi jeho zásadní úkoly patřila příprava aukce na příchod čtvrtého mobilního operátora. Ten má přinést zvýšení konkurence na trhu a tlačit na snížení cen dat, která jsou v ČR jedna z nejdražších v Evropě. Panu Novákovi děkuji za konstruktivně vedená jednání. Jeho odchodem přichází státní správa o jednoho z nejpoctivějších profesionálů. Netransparentní postup na jednání vlády, kde došlo ke změnám dva roky dojednávaných podmínek aukce, zároveň dává vzniknout dalším otázkám a nejistotě kdy, za jakých podmínek a především zda vůbec aukce úspěšně proběhne. Celý článek

Havlíček nezvládá jeden resort, natož aby uřídil dva

27. ledna 2020 / Martin Kupka
Se znepokojením jsem přijal informaci o tom, že Jaromír Novák rezignoval na funkci předsedy rady Českého telekomunikačního úřadu a odůvodnil svůj krok snahou ministra průmyslu a obchodu a dopravy Karla Havlíčka změnit podmínky aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G.  Celý článek

Piráti představili plán na rozšíření pravomocí NKÚ a připomněli blížící se volbu do mediálních rad

24. ledna 2020 / Monitor
Rozšíření pravomocí NKÚ, změny v zákonu o digitální dani nebo ukončení nominací do mediálních rad uvedli Piráti jako hlavní témata před zahájením 40. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tiskové konference Pirátů se kromě předsedy Ivana Bartoše zúčastnila první místopředsedkyně Olga Richterová a poslanci Lukáš Černohorský, Ondřej Polanský a Tomáš Martínek. Poslanec Černohorský v úvodu zmínil téma rozšíření pravomocí NKÚ, jednoho z programových bodů Pirátů: „Návrh Pirátů na rozšíření pravomocí NKÚ jde dnes do druhého čtení. Bude se vztahovat plně na některé samosprávné celky jako jsou kraje nebo Hlavní město Praha, ale také na vysoké školy a veřejnoprávní média jako ČT nebo ČRo. Pokud stát přenáší na samosprávy nové povinnosti, je v našem zájmu zkontrolovat, zda jsou schopné tyto činnosti svými náklady pokrýt, a případně jim tyto náklady dostatečně kompenzovat.” Celý článek

Active Radio: prohlášení k ukončení spolupráce s Radiohousem

17. ledna 2020 / Monitor
Multimediální skupina Active Radio byla nucena s okamžitou platností ukončit spolupráci se společností Radiohouse, která ji doposud mediálně zastupovala na rozhlasovém trhu. Jako důvod uvedla dlouhodobé porušování smluvních závazků ze strany společnosti Radiohouse. Od února ji bude zastupovat Media Club, do té doby se mohou klienti obracet přímo na Active Radio. Celý článek

Vyjádření k volbě předsednictva Rady ČTK

16. ledna 2020 / Petr Žantovský
Podávám tímto vyjádření k volbě předsednictva Rady ČTK, které proběhlo 16.12.2019 z těchto důvodů: 1) Ačkoli na listopadovém (25.11.2019) zasedání nedošlo k volbě z důvodu nepřítomnosti jediné členky Rady (paní Wenigerová tehdy doslova do médií řekla: „Chceme být na volbu kompletní, není podstatné, kdo chybí, každý může mít svůj závažný důvod,“), 16.12.2019 nebyli s řádnou omluvou přítomni dva členové, kolega Foltán a já, a přece k volbě došlo. Nechápu toto uplatnění jiných pravidel a ohrazuji se proti tomu, že mi nebylo umožněno se volby zúčastnit. 2) Nejenže mi nebylo umožněno volby se zúčastnit aktivně (tedy volit) ale ani pasivně (být volen), na což má každý člen právo. Proto považuji tuto volbu za neplatnou. 3) Volba proběhla v rozporu s Jednacím řádem Rady ČTK, kde se píše: „Předseda a místopředsedové Rady jsou voleni na funkční období jednoho roku, a to i opětovně. V průběhu funkčního období mohou být předseda i místopředsedové odvoláni, a to i jednotlivě, vysloví-li se pro odvolání nadpoloviční většina všech zvolených členů Rady. Své funkce se mohou rovněž vzdát písemným prohlášením doručeným do sídla Rady.“ Upozorňuji, že jsem do funkce místopředsedy byl zvolen 18.2.2019 a funkce jsem se nevzdal ani neproběhlo hlasování o mém odvolání (viz zápis ze zasedání 16.12.2019). Znamená to, že nejméně do 18.2.2019 má Rada ČTK místopředsedy tři namísto dosavadních dvou. Jednací řád ani zákon nestanoví počet místopředsedů, ale je to porušení zvyklostí až dosud v Radě uplatňovaných. Žádám, aby toto moje stanovisko bylo přiloženo k zápisu a zveřejněno stejnou formou, jako jsou zveřejňována rozdílná stanoviska. Petr Žantovský 20.12.2019 Celý článek

Vyjádření Nezávislé odborové organizace Ústavu pro studium totalitních režimů k lživým tvrzením bývalého člena Rady Ústavu a politika Michala Uhla

14. ledna 2020 / Monitor
V diskuzním pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus (13. ledna 2020) prohlásil bývalý člen Rady ÚSTR a politik Michal Uhl, že někteří lidé v ÚSTR vytahují z archivu informace, aby „vytvářeli skandály a kompro na politiky z minulosti“. V této souvislosti zmínil kauzu Jiřího Dienstbiera staršího (za ČSSD), který byl v dubnu 2010 nařčen ze spolupráce s komunistickou vojenskou rozvědkou. Celý článek

Může předseda Rady ČTK navyšovat příjmy agentury?

10. ledna 2020 / Jan Mrzena
Podle zápisu z prosincové schůze Rady České tiskové kanceláře (na webu byl zveřejněn včera), představil nový předseda David Soukup (nominovaný ANO) hlavní cíle své práce v radě. Bude klást důraz zejména na boj s fake news, bude se zasazovat o zvýšení příjmů ČTK z podnikatelské činnosti a zároveň o zvýšení povědomí o práci rady prostřednictvím sociálních sítí a on-line přenosů ze zasedání. Současně uvedl, že agentura je řízena svým ředitelem, rada má právo mu předávat své návrhy a doporučení. Svou funkci vnímá jako čestnou a zdůraznil, že v radě vždy rozhoduje většina a jednotlivý člen nemá možnost ovlivnit zpravodajství agentury. Celý článek

Pavel Foltán: Rada ČTK nemá žádný ekonomický poradní orgán

08. ledna 2020 / Pavel Foltán
Rada na prosincové schůzi schválila rozpočet České tiskové kanceláře na rok 2020. Nebylo to hladké - Pavel Foltán hlasoval proti usnesení a své rozdílné stanovisko vysvětlil takto: „Rada ČTK schválila rozpočet České tiskové kanceláře na rok 2020.“ Toto rozdílné stanovisko jsem okolnostmi nucen dát z toho důvodu, že jak samotný rozpočet, tak ani podklady k dotčené problematice opět nepočítají s náhradami souvisejícími s výkonem funkce člena Rady (tj. cestovní náhrady, náhrady plateb za telekomunikační služby – telefon, internet, aj.), co evidentně spadají do výkonu příslušných agend ČTK, přičemž na to neřešení dotčených agend jsem upozornil ihned po svém nástupu do výkonu funkce člena Rady (tj. 9. března 2018), a k uvedené problematice jsem sdělil i své odborné právní stanovisko, ale tehdy ten problém nebyl ani do konce roku 2018 vyřešen, takže pak i v důsledku toho v té věci jsem byl nucen dát své rozdílné stanovisko ze dne 30.06.2018, načež ředitel ČTK při jednání Radě sdělil, že ČTK bude náhrady členům Rady vyplácet, avšak až dodnes to (v rozporu se svým tehdejším sdělením) nezařídil, takže stále se tak neděje. Celý článek

Na jednu veřejnou schůzi potřebuje Rada Českého rozhlasu dvě schůze neveřejné

06. ledna 2020 / Jan Mrzena
Rada Českého rozhlasu má veřejnou schůzi jednou měsíčně. V roce 2019 zasedla k oficiálnímu jednání dvanáctkrát. Veřejné schůze jsou otevřené a zvukové záznamy jsou k dispozici na webu. Vedle toho měli rozhlasoví radní spoustu dalších aktivit – pracovní cestu do centrály Evropské vysílací unie (EBU) v Ženevě, veřejnou debaty „Dezinformace a mediální manipulace aneb nebezpečné myšlenkování o fake news“ a „Věda – nevěda“ ve veřejnoprávních médiích“, veřejnou prezentaci analýzy „Pluralita v pořadech ČRo Plus v období od 4. 2. do 17. 3. 2019“ a návštěvu senátní Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky. Zástupci rady, především předsedkyně Hana Dohnálková, se účastnili schůzí sněmovního volebního výboru a senátní SKSP, ale i dalších akcí. Rada měla v roce 2019 také 22 schůzí předsednictva. To jsou přípravné debaty, kdy se většina radních sejde za zavřenými dveřmi (část schůze společně s manažery Českého rozhlasu) a řeší co budou dělat na schůzi veřejné. Rada tedy potřebuje téměř jednou tolik času diskusí za zavřenými dveřmi, aby proběhly přiměřeně hladce schůze veřejné. Celý článek