logo Facebook
i slova jsou činy
ČM News

Skupina Prima v roce 2019 rostla nejvíce ze všech televizních skupin

21. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
Nova, Prima i Česká televize si měly za rok 2019 co pochválit. Česká televize byla nejsledovanější a měla i naprostou dominanci v top ten nejúspěšnějších pořadů. Nova měla největší zisk za posledních mnoho let a udržela si prvenství ve své cílové skupině 15-54. Prima měla největší nárůst sledovanosti v celodenním vysílání i v hlavním vysílacím čase.  Celý článek

Rada ČT v roce 2019

20. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
Dnes přinesou do Poslanecké sněmovny organizace a sdružení poslední návrhy pro volbu šesti nových členů Rady české televize. V průběhu týdne pak volební výbor zveřejní oficiální seznam kandidátů, jejichž veřejné slyšení by mohlo proběhnout v prvním únorovém týdnu. Televizní rada má z malých mediálních rad nejvíc práce – měřeno počtem veřejných jednání. V roce 2019 měla rada 21 schůzí, předseda pobíral měsíčně 53 700 Kč, místopředsedové 43 600 Kč a členové 33 900 Kč. Letošní plat radních bude zase o něco vyšší, konkrétní částka se vypočítá z průměrné mzdy zaměstnanců České televize v minulém roce – ta bude zveřejněna na schůzi rady ve středu. Celý článek

Aleš Juchelka: Aniž Vás znají, tak Vám novináři vyhlásí válku od první věty rozhovoru

18. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
„Vždycky jsem měl svůj názor na spoustu věcí. Od malička jsem byl takovým aktivistou v tom dobrém slova smyslu,“ řekl v novém rozhovoru Českých médií bývalý moderátor a tvůrce, dnes poslanec ANO – místopředseda volebního výboru Aleš Juchelka. „Rada České televize je soubor lidí, každý z nich má svůj názor a tvoří jinou agendu v rámci té rady. Já žádnou konkrétní kritiku k radě nemám. Vždycky můžu kritizovat to, co se objeví na obrazovce České televize a s čím nejsem spokojen. Takové podněty radě dávám a očekávám vždycky nějaký výsledek. Co bych ale vytknul, to je až přílišná hegemonie společně s managementem České televize. U natáčení máte třeba vedle tvůrce i dramaturga, který to tvoření dává do nějakých mantinelů. Takhle já si představuju radu, která s tím managementem polemizuje nad určitými věcmi. To v poslední době vnímám, když radní neschválili rozpočet České televize na tento rok. Tak sám jsem zvědavý, do jakého konsensu nakonec rada a management nakonec dojde.“ Celý článek

RRTV: Zákon v prosinci porušila Prima, Nova i Barrandov

17. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
Na první letošní schůzi projednala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 34 bodů programu. Vyhodnotila 32 stížností diváků a posluchačů, vydala 6 upozornění na porušení zákona. Hned dvě se týkala FTV Prima, po jednom pak Novy a TV Barrandov. Celý článek

Vyhrocené spory v Radě ČTK

16. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
Rada České tiskové kanceláře si zvolila 16. prosince nového předsedu. Stal se jím bývalý novinář David Soukup (nominovaný ANO). Rada zvolila i dvě místopředsedkyně - Jaroslavu Wenigerovou (ODS) a Michaelu Marksovou (ČSSD). Místopředsedou je od února 2019 také Petr Žantovský (ANO). Předsednictvo zvolili přítomní radní jednomyslně, na schůzi byli omluveni Petr Žantovský a Pavel Foltán ANO). Tolik základní informace o volbě nového předsednictva nejmenší mediální rady. Tento týden přinesl server Mediář informace o sporech mezi radními, které prosincová volba vyvolala. Více zde:  https://www.mediar.cz/zantovsky-prohlasuje-volbu-predsedy-rady-ctk-za-neplatnou/ S komentářem (trochu jednostranným – ale takové už komentáře jsou) poté přišel Martin Schmarz na Info.cz: https://www.info.cz/nazory/schmarcz-tragikomicky-pribeh-radniho-ctk-zantovskeho-nepochopil-jak-veci-funguji-44134.html V sekci názory připojujeme „Vyjádření k volbě předsednictva Rady ČTK“, který rozeslal Petr Žantovský kolegům v radě. Celý článek

Karel Havlíček: Do roku 2030 musíme být zemí postavenou na přidané hodnotě

15. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
Na Ministerstvu průmyslu a obchodu se protínají zájmy největších hráčů. Ať už je to v oblasti energetiky, výroby, domácího i zahraničního obchodu, stavebnictví nebo využití kmitočtového spektra a ochraně spotřebitelů. V médiích se objevují často protichůdné informace o konkrétních tématech, na kterých je možné dokumentovat, jak probíhá píárová a informační válka. Většina článků i komentářů reflektuje politiku a aktuální kauzy, a to i v oblasti českého hospodářství. Obrázek o tom, jestli se máme dobře nebo špatně, se často zužuje na několik čísel – hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, inflace. To, jak se budeme mít, je vysvětlováno hlavně přes údajný budoucí kolaps důchodového systému. Informace v hlubších souvislostech zpravidla chybí. Ani v dnešním rozhovoru se k detailu nedostaneme. Ale náhled na vybrané segmenty naší hospodářské přítomnosti a plánované budoucnosti (v souvislostech), optikou české vlády, si utvoříte. Celý článek

Prezentaci analýz chystá Rada ČRo na 22. leden

14. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
Rada Českého rozhlasu v roce 2019 zadala tři analýzy vysílání. Analýzy mají dát radním dostatek informací pro jejich práci, tedy pro posuzování naplňování zákona i kodexu. Nejprve radu zajímala „Pluralita - tematická a názorová rozmanitost ve vybraných pořadech na stanici ČRo Plus v období od 4. února do 17. března 2019“. Poté radní nechali prověřit třemi analýzami pořad ČRo Plus Názory a argumenty ze dne 5. května 2019. Posledním tématem je „Zastavení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo ve vysílání ČRo Plus a ČRo Radiožurnál v období od 2. 16. září 2019“. Všechny analýzy jsou zveřejněny na webu. Poslední téma reflektují analýzy společnosti Focus (zpracovatel Jaromír Volek) a společnosti MediaCon (Pavel Herot, Věra Bartalosová a Iveta Havlíčková ve spolupráci s Petrem Havlíčkem, Danielem Foltýnkem a Michaelou Sasovou). Radu zajímalo téma v pořadech ČRo Plus (Den podle . . ., Interview Plus, Názory a argumenty (všední dny a víkend), Den v 60 minutách a Pro a proti) a na Radiožurnálu (Publicistika poledních zpráv, Publicistika hlavních zpráv a Dvacet minut Radiožurnálu). Veřejnou prezentaci obou analýz naplánovala rozhlasová rada na 22. ledna. Celý článek

Barbora Kořanová: Změny v mediální legislativě jsou žádoucí

13. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
Deset let se v mediální legislativě nic neděje (až na dočasnou změnu výpočtu DPH, která pro Český rozhlas znamená cca 100 a pro Českou televizi 500 milionů ročně navíc – výjimka platí do roku 2021). Po dlouhé době se na půdě Poslanecké sněmovny uskutečnil mediální seminář v říjnu 2019. Zorganizovala ho poslankyně volebního výboru Barbora Kořanová (ANO) společně s členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadimem Petrovem. Byl seminář „Média a role státu v jejich kontrole“ skutečným výkopem k budoucím systémovým změnám v mediální legislativě nebo jen ojedinělou náhodnou akcí? „Podařilo se mi do jedné místnosti pozvat nejen odborníky, členy mediálních rad a bylo tam i hodně médií, novinářů i kolegů poslanců,“ shrnula v novém rozhovoru Českých médií Barbora Kořanová. Celý článek

Na digitalizace fotoarchivu ČTK je na MK připraveno 15 milionů

12. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
Také Česká tisková kancelář má rozpočet na rok 2020, rada ho schválila na prosincovém zasedání. Ekonomický ředitel Vladislav Slabý sestavil rozpočet jako stabilní, ziskový. Počítá s nárůstem mezd při zachování stávajících benefitů pro zaměstnance. Vzhledem k tomu, že v letošním roce se nenaplnila očekávání, plánuje agentura na příští rok nižší příjmy z nájemného. Rada ČTK, na rozdíl od rozhlasové a televizní rady, nemá povinnost projednané materiály zveřejňovat, a proto konkrétní čísla schváleného rozpočtu nejsou k dispozici. Hospodaření ČTK je dlouhodobě stabilní a pracuje s náklady a výnosy přes 250 milionů Kč. Například v roce 2018, podle výroční zprávy, měla agentura výnosy 256,8 milionů Kč (meziroční nárůst o 10 milionů) a náklady 252,5 milionu Kč. Celý článek

Jan Bednář: Česká televize má velkou popularitu ve společnosti

11. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
„Česká televize měla v loňském roce podíl na sledovanosti 29,99 %, a byla tak nejvyhledávanějším českým vysílatelem. V hlavním vysílacím čase, stejně jako v roce 2018, její podíl převyšoval 28 %,“ pochlubil se na středeční schůzi televizní rady generální ředitel Petr Dvořák a pokračoval, „V žebříčku deseti nejsledovanějších pořadů, v rámci všech vysílatelů, obsadily sedm příček pořady České televize – nejsledovanější pohádku Princezna a půl království vidělo 2,67 milionu diváků. Program České televize od 23. prosince do 1. ledna 2020 byl z hlediska sledovanosti nejúspěšnější od roku 1998. Hlavní vysílací čas od 19:00 do 22:00 byl nejsledovanější od začátku měření v roce 1997.“ Poté připomněl Petr Dvořák 55. narozeniny Večerníčka, který je mezi dětmi od čtyř do dvanácti let stabilně nejsledovanějším dětským pořadem vlastní výroby v Česku. „V současné době vzniká v České televizi osm nových titulů. Ve výrobě je například nový večerníček s výtvarným rukopisem Josefa Lady O Honzovi, který se vydal do světa s beránkem Čertem, chystá se pokračování oblíbeného seriálu Chaloupka na vršku, večerníčkovská verze slavných pohádek Josefa Čapka O pejskovi a kočičce, Kdopak by se čertů bál spisovatele Jiřího Žáčka a výtvarníka Luďka Bárty nebo pokračování Nejmenšího slona na světě výtvarníka a režiséra Libora Pixy,“ přiblížil Petr Dvořák. Celý článek