logo Facebook
i slova jsou činy
ČM News

Media Club - víc než 5 milionů posluchačů týdně

07. února 2020 08:50 / Jan Mrzena
Obchodní zastupitelství Media Club je od 1. února 2020 nejsilnějším hráčem na poli rozhlasové reklamy. Kromě rádií stávajících rádiových značek totiž navázalo partnerství s Active Group, a jeho celkový podíl na trhu tak podle posledních měření Radio projektu dosahuje 43,80 %. Rádia, která zastupuje Media Club, osloví každý týden  5 078 000 posluchačů. Celý článek

Petr Dvořák: Česká televize v lednu potvrdila postavení nejsilnější televizní skupiny

06. února 2020 08:57 / Jan Mrzena
Zatímco v Poslanecké sněmovně pokračovala včera veřejná slyšení kandidátů volby nových televizních radních, měla rada svou první únorovou schůzi. „Ukazatel divácké spokojenosti v roce 2019 v průměru za všechny programy České televize vzrostl o 0,1 na 8,5 bodu. Nárůst zaznamenaly programy ČT1, ČT2 a ČT24; ostatní stanice zůstaly na hodnotách z předchozího roku. Nejvyšší míru spokojenosti měly přenosy k významným událostem,“ informoval radu generální ředitel Petr Dvořák. „Ukazatel originality v loňském roce zůstal pro Českou televizi jako celek na hodnotě 62 %. Výrazněji rostl ukazatel zaujetí, který dosáhl 71 %.“ Celý článek

Rádio Implus jedničkou podle Radioprojektu již 15 let

05. února 2020 18:53 / Jan Mrzena
Na první příčce poslechovosti českých rádií zůstává Rádio Impuls. Podle dnes zveřejněných výsledků Radioprojektu za III. a IV. čtvrtletí 2019, který již patnáctým rokem realizují společně agentury Median a STEM/MARK, Rádio Impuls drží stále první pozici ve všech ukazatelích. V denní i týdenní poslechovosti stejně tak i v podílu na celkovém rozhlasovém trhu. Celý článek

Český rozhlas zvýšil svůj podíl na trhu

05. února 2020 18:47 / Jan Mrzena
Podle aktuálních výsledků výzkumu poslechovosti rádií  - Radioprojekt - za 3. a 4. čtvrtletí 2019 se počet posluchačů Českého rozhlasu v průměrném dni ve srovnání s údaji za předchozí období zvýšil o 30 tisíc a v průměrném týdnu o 33 tisíc posluchačů.  Podíl Českého rozhlasu na trhu činí 22,7 %, což je o 0,9 více než v minulém období. Celý článek

Evaluace 2019: Tři čtvrtiny respondentů si myslí, že „Společnost by měla zajišťovat podmínky pro existenci veřejnoprávního rozhlasového vysílání“

05. února 2020 05:00 / Jan Mrzena
Na lednové schůzi se rada zabývala mimo jiné výsledky evaluace za rok 2019. Průzkum pro Český rozhlas realizovala společnost Stem/mark za pomoci společnosti Median na reprezentativním výběru obyvatel ve věku 15-79 let. Výzkumu se zúčastnil 6 121 respondent. Evaluace dala zajímavý obraz očekávání a plnění funkce Českého rozhlasu. V obecném povědomí je veřejnoprávní rozhlas nejvíce spojován s Radiožurnálem, který je v porovnání s komerčními rádii „vnímán jako nejprofesionálnější, nejdůvěryhodnější a zpravodajsky nejaktuálnější. Komerční rádia naopak bodují v charakteristikách zábavnosti, modernosti, pohody a dobrých moderátorů a hudebního programu.“ Mezi posluchači, kteří vyhledávají Vltavu a Plus, jsou tyto stanice vnímány „zejména z hledisek profesionality, důvěryhodnosti a rozšiřování obzorů“. Vltavu je zapsána jako nejvíce odlišná od ostatních rádií. Mezi posluchači, kteří Vltavu neposlouchají, považují tuto stanici za nudnou. Radiožurnál si zachovává primát v rychlosti, s jakou přináší aktuální informace. Celý článek

Proč tolik kandidátů do televizní a rozhlasové rady?

04. února 2020 05:00 / Jan Mrzena
„Ať budete říkat cokoliv, nic tím nezískáte. Můžete si jen uškodit,“ tahle slova se mi vryla do paměti. Brzy to bude dvacet let, co mi je s minimální obměnou řekli hned čtyři poslanci z různých politických stran tehdejší opozičně smluvní sněmovny. Většinou dodávali, že poslanci na tehdejší novinku při výběru členů Rady České televize, moc zvědaví nejsou a tomu bude odpovídat i čas, který veřejným slyšením kandidátů budou věnovat. Tehdy od televizní krize, která byla především odrazem politického boje o moc, uplynuly pouhé tři měsíce a na prohlubování marasmu nikdo moc zájem neměl. Účast poslanců na slyšeních nebyla jen vynuceně symbolická - potřebovali totiž zjistit, co jim nový systém volby radních připravil za úskalí. Celá volba musela „uspokojit“ mnoho navzájem bojujících zájmových skupin a nesměla situaci vyhrotit. Celý článek

V roce 2019 byla v České televizi průměrná mzda 43 693 Kč

03. února 2020 05:00 / Jan Mrzena
Průměrná měsíční mzda za rok 2019 byla v České televizi 43 693Kč (v roce 2018 - 42 284 Kč). Výši průměrné měsíční mzdy zveřejňuje podle zákona Česká televize vždy do konce ledna následujícího roku. Ke zveřejnění došlo na televizním webu. Podle zákona náleží předsedovi rady měsíční odměna ve výši 1,27, místopředsedům 1,03 a členům 0,8 násobku zmíněné průměrné mzdy. Předseda rady tak bude za svou funkci letos pobírat 55 500 Kč, místopředsedové 45 100 Kč a členové Rady České televize 35 000 Kč. Rada zasedá zpravidla dvakrát měsíčně. Celý článek

V roce 2019 byla v Českém rozhlasu průměrná mzda 41 324 Kč

02. února 2020 05:00 / Jan Mrzena
Průměrná měsíční mzda za rok 2019 byla v Českém rozhlasu 41 324 Kč (v roce 2018 - 39 394 Kč). Výši průměrné měsíční mzdy zveřejňuje podle zákona Český rozhlas vždy do konce ledna následujícího roku. Ke zveřejnění došlo na středeční schůzi rozhlasové rady. Podle zákona náleží předsedovi rady měsíční odměna ve výši 1,27, místopředsedům 1,03 a členům 0,8 násobku zmíněné průměrné mzdy. Předsedkyně rady nebo její nástupce tak bude za svou funkci letos pobírat 52 500 Kč, místopředsedové 42 600 Kč a členové Rady Českého rozhlasu 33 100 Kč. Rada zasedá jedenkrát měsíčně, neveřejné předsednictvo se navíc schází zpravidla dvakrát za měsíc. Celý článek

Hana Dohnálková: René Zavoral se chová tak, jak by se generální ředitel chovat měl

01. února 2020 05:00 / Jan Mrzena
V Radě Českého rozhlasu je od 26. března 2014, předsedkyní byla zvolena 27. dubna 2016 a ve funkci potvrzena i o dva roky později. Rozhodla se pro obhajobu členství v rozhlasové radě, její jméno je proto v seznamu 32 kandidátů, ze kterých budou poslanci v pátek 7. února vybírat šest finalistů. Z těch se budou snažit poslanci zvolit dva radní. Předsedové mají však jen mizivou šanci na obhajobu mandátu. V době, kdy je předsedkyní Rady Českého rozhlasu, neměla nikde Hana Dohnálková velký rozhovor. Proto lze nazvat její rozhovor pro Česká média jako exkluzivní. „Když jsem se zpětně dívala na ten svůj mandát, tak jsem v radě zažila vše, co se dá. Rezignace generálního ředitele, obměna předsednictev, moje změna (zvolení předsedkyní), nový generální ředitel a vlastně i nový systém v rádiu,“ shrnula hektické a dramatické období, kterým si rada i Český rozhlas v posledních pěti letech prošel. „Ne vždy byla práce v radě klidná a příjemná. V tuto chvíli si myslím, že ten kolektiv devíti lidí – které neznáte, protože si je nevybíráte, navolí vám je Poslanecká sněmovna – v tom složení, v jakém jsme, se nám pracuje dobře. Vždy to tak nebylo, i mezi kolegy jsme se dohadovali, byla to nekonečně dlouhá jednání, často se řešily marginálie. Teď mi přijde to období klidnější v tom, že si s kolegy dokážeme ty věci rozložit a nasloucháme si navzájem.“ Naslouchají radní i Českému rozhlasu? Celý článek

RRTV: Šest porušení zákona za spot na Clavin

31. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
Na druhé letošní schůzi projednala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 49 bodů programu. Vyhodnotila 18 stížností diváků a posluchačů, vydala 8 upozornění na porušení zákona a rozhodla o zahájení 1 řízení o přestupku. Udělila také 2 pokuty jednak TV Barrandov (podrobnosti http://www.ceskamedia.cz/clanek/225113/soukupova-televize-dostala-dalsi-pokutu), jednak Šľágr TV. V případě Peterkovy televize se jedná o pořádkovou pokutu 5 tisíc Kč, protože „provozovatel bezdůvodně odepřel podat radě vysvětlení, jakým způsobem naplňuje § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb.,“ popsal regulátor. Zmíněný paragraf vyžaduje povinnost, která je ze své podstaty podivná – Provozovatel televizního vysílání je povinen umožnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup zejména k informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je RRTV. Celý článek