logo Facebook
i slova jsou činy

VIKTOR JÍLEK: Jazyk se v médiích může stát prostředkem manipulace

29. dubna 2021 11:55

Expresivita slov, význam a používání, včetně důsledků, bylo téma studie zpracované Katedrou mediálních a kulturních studií a žurnalistiky FF UPOL. „Výstup této studie byl neradostný,“ konstatuje jeden z badatelů dr. Viktor Jílek a vysvětluje: „Slova expresivní byla slovy hodnotícími skutečnost. Sledovali jsme tuzemské televizní stanice a bylo to často frekventováno a to dokonce i v České televizi.“

Expresivita má dodat na efektu, účinnosti emocí u diváka a tím se již vytváří onen nežádoucí prvek hodnotící. Jako příklad Viktor Jílek uvádí používání slov brutální, příšerný, katastrofický, katastrofální, tedy slova jednoznačně citově zabarvená. U televizních vysílání je pak třeba připočíst také spojení se zvukem obrazem, které v součtu vytvářejí komplexní dojem.

Manipulace je pak prostředkem k dosažení cíle, který může být komerční, ale stejně tak do krajnosti vedený i s politickým záměrem. Ale je třeba uvést i faktor manipulace ve prospěch prestiže daného média či konkrétního žurnalisty.

Samozřejmě v potaz je také třeba brát i zaměření a styl daného média, ovšem jisté parametry by měly být všem společné. Mezi ně patří informování bez hodnotících prvků a naznačujících expresiv, věcnost, objektivita. „Je to komplex požadavků, které klademe na zpravodajství, ale také na publicistiku a patří mezi ně přesnost, srozumitelnost a věcnost,“ tvrdí dr. Jílek.

Jedním z důvodů častého výskytu expresivních slov je podle něj časová rozsáhlost zpravodajských relací. „Čím je kratší, tím je více informativní,“ říká.